Your Physiotherapist in Freiburg im Breisgau Oberau - PhysiotherapyPhysiotherapists around

4 Doctors found

Oliver Koelble

Physiotherapist

Schwarzwaldstraße 79

79117 Freiburg im Breisgau Oberau (Baden-Württemberg)

Fon: +49 (0)761 - 208 83 07


Helga Sademann

Physiotherapist

Lochmattenstraße 3

79102 Freiburg im Breisgau Oberau (Baden-Württemberg)

Fon: +49 (0)761 - 330 21


Margarete Walter

Physiotherapist

Schwarzwaldstraße 137

79102 Freiburg im Breisgau Oberau (Baden-Württemberg)

Fon: +49 (0)761 - 222 74


Barbara Ziemann

Physiotherapist

Fabrikstraße 20

79102 Freiburg im Breisgau Oberau (Baden-Württemberg)

Fon: +49 (0)761 - 261 13