Your Plastic surgeon in Szczecin - Plastic surgeryPhysicians, specialists for

5 Doctors found

Dr. med. Andrzej Dmytrzak

Specialist in Plastic and Aesthetic Surgery

ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 47 / 3

71-403 Szczecin (Stettin) (Poland)

Fon: +48 91 422 00 38

Chirurg Katarzyna Ostrowska-Clark

Chirurg

Klonowica 45/2

71249 Szczecin (Stettin) (Poland)

Fon: +49 30 - 609 722 89


Dr. med. Maciej Pastucha

Specialist in Plastic and Aesthetic Surgery

ul. Dębowa 3

72-003 Szczecin (Stettin) Dobra (Poland)

Fon: +48 (0)660 69 70 32


Dr. n. med. Artur Sliwinski

Specialist in Plastic and Aesthetic Surgery

Langiewicza 28/U1

70-263 Szczecin (Stettin) (Poland)

Fon: +48 91 820 20 20


Dr. med. Zbigniew Matuszewski

Specialist in Plastic and Aesthetic Surgery

Mickiewicza 55

70130 Szczecin (Stettin) (Poland)

Fon: +48 91 42 10 831


Plastic surgeon in Szczecin wurde am 21. October 2019 um 01:22:53 Uhr aktualisiert.